You have completed 0% of this survey
זהירות: ביצוע JavaScript מושבת בדפדפן שלך או לאתר זה. יתכן שלא תהיה אפשרות לענות על כל השאלות בסקר זה. יש לאמת את פרמטרי הדפדפן שלך.

שאלון הערכה עצמי לבשלות/רמה/מצב יצור מתקדם במפעל

המהפכה התעשייתית התחילה במאה ה- 18 עם הכנסת קיטור ותחנות מים בתעשיית הטקסטיל באנגליה. חשמל שולב במפעלים לייצור רכב של הנרי פורד בתחילה המאה ה- 20 ומחשבים שולבו בשנות ה- 70 של המאה הקודמת במסגרת מאמצי ניטור ובקרה. בשנים האחרונות מתחוללת מהפכה משמעותית נוספת עם הכנסת חיישנים, רובוטים, ציוד מדידה ואנליטיקה מתקדמת במה שזכה לכינוי ייצור מתקדם, Industry 4.0 או Manufacturing 4.0.

ניתן להגדיר ייצור מתקדם כ"ייצור עם קישוריות גבוהה, אשר נתמך בנתונים וידע, המאפשר לארגון לבצע אופטימיזציה של תהליכים עסקיים ותפעוליים, על מנת לייעל פריון וצריכת משאבים כולל אנרגיה, כדי להגיע לרמת ביצועים גבוהה במונחים תפעוליים וכלכליים". ייצור מתקדם מתאפיין במספר מרכיבים מהותיים כגון: שימוש מוגבר בחיישנים ומערכות מעקב; דיגיטציה של תהליכי הייצור; פתרונות אינטגרליים הכוללים חומרה, תוכנה ושירותים; הדפסה בתלת ממד; שימוש בחומרים חדשים; גמישות בייצור; חיזוי התנהגות מוצרים ורכיבים המאפשרים קידום תחזוקה ותיקון מראש; מיחזור חומרים לתהליך הייצור.

רבים ממקבלי ההחלטות בעולם ובארץ רואים במהפכת היצור המתקדם הזדמנות לתעשייה בכלל, ולתעשייה המסורתית בפרט, לשדרוג טכנולוגי מהותי שיקדם אותה בתחרות הגלובאלית וישפר באופן מהותי את רמת הפריון בתעשייה המסורתית.

להערכתנו, מהפיכה זו נמצאת רק בתחילתה בישראל, ונעשים צעדים ראשונים לעידוד התעשיינים הישראליים לאמץ שיטות וטכנולוגיות יצור מתקדמות.

במסגרת זו אנו מציעים לך כלי מדידה עצמי לרמת הבשלות והיישום של ייצור מתקדם במפעלך. ניתוח המדידה יכול לשמש את הנהלת המפעל בקביעת האסטרטגיה בתחום זה. במקביל, הנתונים המצרפיים יכולים לשמש את גורמי הממשל בעיצוב כלים שיתמכו בקידום התעשייה לייצור מתקדם. דוח דוגמא על בסיס תשובות מ- 15 מפעלים בצפון ניתן למצוא ב:

https://www.neaman.org.il/en/Assessing-the-Maturity-Level-of-the-Industry-for-Advanced-Manufacturing-The-IMAM-Model

נודה לך באם תמלא/י את השאלון  אשר נתוניו יישמרו בדיסקרטיות אצל עורכי המחקר. בתמורה למילוי השאלון, ישלח לממלא הדוח ציון המיקום היחסי של המפעל. הכוונה היא לקבל שאלון אחד לכל מפעל שעבורו מתבצעת ההערכה העצמית.

בתודה ובברכה, בשם צוות המחקר

ד"ר גלעד פורטונה          פרופ' רון קנת          ד"ר אביגדור זוננשיין        ד"ר איתן אדרס

יש 16 שאלות בסקר זה.