Text Box: פרסומים חדשים
Text Box: Text Box: להלן רשימת הפרסומים שפורסמו לאחרונה במוסד שמואל נאמן בטכניון. ניתן להוריד את הפרסומים מאתר המוסד בכתובת:  www.neaman.org.il. כמו כן, בגיליון זה ניתן לקרוא על אירועים עתידיים במוסד, לעיין בידיעות מהעיתונות ובקטעי וידאו של האירועים החשובים שהתרחשו ברבעון האחרון.
Text Box: אירועים

 

ההרצאה השנתית השבע-עשרה על שם שמואל נאמן

 

15.01.2020

 

אק-לים: יום עיון בנושא תפקידה של האקדמיה במשבר האקלים

 

26.02.2020

 

אירועים קודמים

If you can’t view this news letter correctly - click here  —  For the English version - click here

דצמבר 2019, הוצאה # 26

Text Box: בעיתונות

            מצא אותנו בפייסבוק

פורום אנרגיה 47: מערכות פוטו-וולטאיות משולבות אגירה לייצור חשמל מאנרגיית השמש

פרופ‘ גרשון גרוסמן, נעמה שפריא

בשנת 2018 הותקנו ברחבי העולם יותר מ-100 ג'יגה-ואט של אנרגיה סולארית, וסך הקיבולת העולמית של אנרגיה זו עבר את רף ה-500 ג'יגה-ואט. היקף זה מהווה עלייה של 4% לעומת 2017, ולעומת עליות של 30% ו-50% בשנתיים הקודמות, בהתאמה. עם זאת, אנרגיה סולארית רחוקה ממיצוי הפוטנציאל הרחב שלה, והיא מהווה בסוף 2018 רק 2.2% מייצור החשמל העולמי.

מדריך היערכות רשויות מקומיות לתחבורה

פרטית חשמלית

עידן ליבס, פרופ‘ אופירה אילון

מדריך זה עוסק בבחינה והצגה של חלופות אמצעי מדיניות בפרישת תשתיות טעינה לרכב חשמלי ברשויות מקומיות. זאת, תוך התייחסות לסוגיות מעשיות שונות בהתמודדות עם אתגרים בתחומי הרגולציה ותקינה, מימון, מודלים ליישום, התנגדות ציבורית והיבטים נוספים. מטרתו של המדריך הינה לשמש ככלי בידי רשות מקומית בבואה להקים תשתיות ולגבש מדיניות מקומית תומכת בתחבורה מבוססת הנעה חשמלית וטעינתה מרשת החשמל.

”היפוך הפירמידה“: חזון ומדיניות לגיל הרך בישראל

פרופ‘ מנואל טרכטנברג, הדר זר אביב, רון לייזר, אהוד עוזיאל

מטרתו של מסמך זה היא להציע רפורמה מקיפה בתחום החינוך והטיפול בגיל הרך במדינת ישראל, היינו בשנים הראשונות לחיי הילד, מלידה ועד כניסתו למסגרת המובנית של בית הספר בגיל 6. המודעות הגוברת לחשיבותו של הגיל הרך כשלעצמו, ומרכזיותו בתוך מכלול רחב של תהליכים חברתיים-כלכליים, מעלים את הצורך בעיצוב מחודש של דפוסים ישנים שהתקבעו ואינם מתאימים עוד למציאות של ימינו.

Text Box: הקלטות וידאו

בינה מלאכותית, מדעי הנתונים ורובוטיקה חכמה- סקר חברות

ד“ר דפנה גץ, אושרת כץ-שחם, רינת קליין, שלמה רוזנברג, אבידע שהם, סימל ציפרפל, אלה ברזני, ערן לק

מטרת הפרויקט לגבש תמונת מצב עדכנית ומלאה אודות הפעילות הנעשית כיום בישראל בתחומי בינה מלאכותית, מדעי נתונים ורובוטיקה חכמה, וכן לבחון את האפשרויות לקדם תחומים אלו. במסגרת הדו"ח בוצעה עבודה נרחבת להגדרת תחומי המחקר, סקירת ומיפוי הפעילות במדינת ישראל ...

קרית הטכניון, חיפה.  טלפון:04-8292329    פקס: 04-8231889  דוא“ל: info@neaman.org.il

כל פרסומי מוסד שמואל נאמן ניתנים להורדה דרך האתר,

לצפייה ברשימת הפרסומים - יש ללחוץ כאן

להסרת כתובתך מרשימת התפוצה לחץ כאן 

קשרי אקדמיה תעשיה—תובנות מבוססות נתונים

פרופ‘ ארנון בנטור, ד“ר אביגדור זוננשיין, רפי נוה, אלה ברזני , איליה זטקובצקי, תמר דיין

ניתוח של קשרי אקדמיה-תעשייה על בסיס של נתונים ואינדיקטורים כמותיים.פיתוח תובנות על , לגבי מדיניות אופטימלית ומודלים מתקדמים לאיזון בין מסחור טכנולוגיה והעברת טכנולוגיה, המבוססת על פעילות משותפת עם ובמימון מחקרים ע“י התעשייה. המלצות לצעדי מדיניות על בסיס התובנות מתוך ראייה של טובת הכלכלה הלאומית.

 

אלימות,פשיעה ושיטור ביישובים הערביים.

ד“ר עלי נוהאד, רות לוין חן                                בשנים האחרונות מסתמנת עליה תלולה בשיעורי הפשיעה והאלימות בחברה הערבית. בשנת 2018 נהרגו או נרצחו 71 אזרחים ואזרחיות ערבים, ושיעורם מכלל הנרצחים וההרוגים באותה שנה הוא 61%. 15 מתוך הנרצחים בחברה הערבית - נשים. בנוסף, במאות אירועים של אלימות, כולל שימוש בנשק חם ברבים מהם, נפצעו עשרות רבות של אזרחים ונגרם נזק לרכוש. רובם הגדול של האירועים לא דווח לגורמי האכיפה.

 

מתווה חדש לתקופת לידה והורות: טובת הילד, ההורים והמשק

פרופ‘ מנואל טרכטנברג, רון לייזר                         

המדיניות ל-"תקופת לידה והורות" המוצעת במחקר זה תשרת נאמנה את חמש המטרות הבאות:התפתחות מיטבית של הילד בחודשים הראשונים לחייו, הבריאות הפיזית והנפשית של האם, השתתפות האב בגידול הילד והתחברות שני ההורים לילדיהם, ואופק תעסוקתי להורים, תוך צמצום הפער המגדרי והקלה בנטל הכלכלי על המשפחות הצעירות. זאת, מבלי להזדקק להוצאות תקציביות גבוהות, ותוך תרומה ממשית לצמיחת המשק.

 

אפיון פעילות יישום ידע של אוניברסיטאות בישראל בהתבסס על מדדים של מסחור והעברת טכנולוגיה

פרופ‘ ארנון בנטור, ד“ר אביגדור זוננשיין,רפי נוה, אלה ברזני, איליה זטקובצקי.

ניתוח של קשרי אקדמיה-תעשייה על בסיס של נתונים ואינדיקטורים כמותיים של אוניברסיטאות ישראליות תוך השוואה לאוניברסיטאות מובילות בחו"ל.פיתוח תובנות על לגבי קוי מדיניות אופטימלית לאיזון בין מסחור טכנולוגיה והעברת טכנלוגיה, לאופטימיזציה לצעדי מדיניות מתוך ראייה של טובת הכלכלה הלאומית והחברה.

לקראת מדיניות פיסקלית חדשה לישראלף האיזון הנכסף בין אחריות תקציבית לצרכים חברתיים

פרופ‘ מנואל טרכטנברג, איתמר פופליקר     

כוונתנו במסמך זה להציע מדיניות פיסקלית חדשה לישראל, אשר יהיה בכוחה לצמצם את הפער שנוצר בין ההצלחה המאקרו-כלכלית הגדולה של המדיניות שהונהגה עד כה, לבין הנטל הכלכלי הכבד הרובץ על רוב משקי הבית, ובפרט על המשפחות הצעירות.

הפורום לחינוך מהנדסים במאה ה21: תובנות, דרכי פעולה ושינויי פרדיגמות

פרופ‘ ארנון בנטור, ד“ר אביגדור זוננשיין , רפי נוה, תמר דיין                                                    

סקירה וניתוח ביקורתי של המגמות בעולם ובארץ בכל הקשור לחינוך מהנדסים, במיוחד ידע וכישורים, הקמת פורום לחינוך מהנדסים שבו השתתפו כל בעלי העניין (אוניברסיטאות, מכללות, גופי ממשל ורגולטורים, תעשיית טכנולוגיה עילית, תעשייה מסורתית, מהנדסים צעירים וסטודנטים) לגיבוש שינויי פרדיגמות ותובנות לדרכים שיש לקדם בחינוך מהנדסים, כולל הצעות לדרכיי פעולה.

נשים ביזמות טכנולוגית ומדעית

ד“ר דפנה גץ, אושרת כץ-שחם, רינת קליין               

במסגרת מחקר זה זוהו מכשולים המונעים מנשים במחקר ובטכנולוגיה והוצעו דרכים להגדיל את השתתפותן של נשים בפעילות יזמית בטכניון ומעבר לו